Džbánice Horní Dunajovice Morašice Trstěnice Tvořihráz Višňové Výrovice Žerotice

Aktuality

3.5.2011
Dalši aktualita
1.5.2011
Spuštení internetových stránek

Kontakt

Predseda:
Jan Daniel
Adresa:
Višnové 212
PSC:
671 38
Telefon:
515 339130
E-mail:
obec.visnove@worldonline.cz

Partner mikroregionu

skupina_CEZ.png

Historie mikroregionu

Historie osídlení regionu sahá minimálni do doby neolitu (mladší doba kamenná 5000 - 3000 po.n.l.), což dokazují eetné archeologické nálezy. V oblasti poevládá zemidilská prvovýroba. Prumyslová výroba je zde minimální. Tato skuteenost má kladný vliv na životní prostoedí. Je zde možné spatoit zajímavé stavby napo. kostel se šikmou viží v Horních Dunajovicích, zámek s parkem ve Višoové, množství sakrálních památek jako napoíklad kostely, fary, kaplieky, boží muka a zajímavé poutní místo V Rybnicích u Horních Dunajovic. Mezi lákavé poírodní útvary patoí údolí oek Jevišovky a Koepieky, vodní poehrady s možností rybolovu a koupání ve Výrovicích a Horních Dunajovicích. Nachází se zde nikteré chrániné druhy živoeichu a rostlin. Výhodou tohoto regionu je blízkost turisticky zajímavých lokalit (Znojmo, Podyjí, Moravský Krumlov, Vranov nad Dyjí), které jsou vhodné pro jednodenní výlety do okolí.

Mikroregion Moravia leží v atraktivní oblasti s rozvinutým vinarstvím. Byl založen v roce 2001 a sdružoval 7 obcí v okresu Znojmo na jižní Morave. Sídlo mikroregionu je v obci Višnové a jeho cílem je regionální rozvoj.

V roce 2007 byla založena cyklostezka "Cyklookruh mikroregionem Moravia" procházející všemi obcemi. Tato stezka byla vytvooena za finanení pomoci Skupiny EEZ.

Obce v mikroregionu