Džbánice Horní Dunajovice Morašice Trstěnice Tvořihráz Višňové Výrovice Žerotice

Aktuality

3.5.2011
Dalši aktualita
1.5.2011
Spuštení internetových stránek

Kontakt

Predseda:
Jan Daniel
Adresa:
Višnové 212
PSC:
671 38
Telefon:
515 339130
E-mail:
obec.visnove@worldonline.cz

Partner mikroregionu

skupina_CEZ.png

Trstěnice

trstenice.png, Trstěnice leží na pahorkatině na svahu nad Trstěnickým potokem. Díky příznivé poloze bylo území obce hojně osídleno různými kulturami od mladší doby kamenné až do současnosti. První dochovaná zmínka o Trstěnicích pochází z roku 1204. Prvními známými vlastníky obce jsou do roku 1247 Ručka a od roku 1255 Řízek z Trstěnic. V roce 1253 byl v Trstěnicích slvnostně vysvěcen kostel sv. Gotharda. Výraznou stopu v dějinách Trstěnic zanechala komunita Novokřtěnců. Členové této komunity přišli do Trstěnic před rokem 1560. Byli vynikající řemeslníci, skromní a pracovití. Trstěnice se staly střediskem oblasti zvane "horní dvory", kam náležely menší komunity v Tavíkovicích, Višňové, Čermákovicích a ve Skalici. Na počátku třicetileté války byli pro své vyznání násilně vyhnání.

Památky a pamětihodnosti a jiné

V Trstěnicích jsou tři státem chráněné památky - socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička na návsi a farní kostel Povýšení svatého Kříže, který stojí na návrší a je nádhernou dominantou obce. Před rokem 1807 byl zasvěcený sv. Gothardu. Byl postaven v polovině 13. století a později několikrát přestavěn. Za oltářem jsou nástěnné fresky z roku 1798 od Josefa Winterhaltera.

Další pamětihodností je osamotě stojící usedlost Dolní mlýn, který koupili nebo zbudovali novokřtšnci. V interiéru mlýna jsou dosud zachovány trámy s letopočty 1612. Mlýn je cennou památkou, neboť habánské památky tohoto typu se u nás nezachovaly.

Dle dochovaných písemností se v obci nacházela Tvrz ze 14. - 16. století jejíž poloha není doposud přesně známa. Zaniklá tvrz bývává hledána na nápadném pahorku zvaném "Na sušírně" nedaleko Dolního mlýna. Ještě ve dvacátých letech sem stavebníci jezdili pro kámen ze základů zaniklého objektu.

Vedle památek a pamětihodností se v obci nachází koupaliště s minikempem, ve kterém je možné ubytováni v šesti chatkách.