Džbánice Horní Dunajovice Morašice Trstěnice Tvořihráz Višňové Výrovice Žerotice

Aktuality

3.5.2011
Dalši aktualita
1.5.2011
Spuštení internetových stránek

Kontakt

Predseda:
Jan Daniel
Adresa:
Višnové 212
PSC:
671 38
Telefon:
515 339130
E-mail:
obec.visnove@worldonline.cz

Partner mikroregionu

skupina_CEZ.png

Cyklookruh mikroregionem MORAVIA

Cyklostezka s názvem "Cyklookruh mikroregionem Moravia" byla vybudována v roce 2007 a financne se na jejím vybudování podílela Skupina CEZ. Celý okruh merí necelých 45 km a prochází všemi obcemi mikroregionu Moravia. Jelikož se jedná o okruh je možné zacít v jakékoli cásti, projet si kompletní trasu a tím se vrátit na puvodní místo. Soucasne je zde také možnost okruh zkrátit a to v obci Horní Dunajovice, kde se cyklookruh kríží. Celá trasa je vhodná jak pro horská tak pro trekingová kola.

Po celé trase okruhu jsou nejruznejší turisticky zajímavé cíle.

Trasa cyklookruhu

cyklookruh MORAVIA

Pokud se vydáme na cestu z campu Výr, který se nachází v obci Výrovice, trasa vede pres hráz Výrovické poehrady a do obce Výrovice. V obci se nachází první památka na trasa a to kaplieka Panny Marie Lurdské, která je národní kulturní památkou. Po stoupání do kopce se kolem vinice sjede k obci Tvorihráz, kde trasa odbocuje smerem do Horních Dunajovic. Po ceste Vás v Horních Dunajovicích ceká další památka a to Kostel nejsvetejší trojice, který byl zbudován roku 1540. Dále trasa pokracuje na náves, kde se nachází vinarská památka - Kládový lis. Po jeho prohlédnutí se mužeme rozhodnout, kterou cestou budeme pokracovat dál, protože se zde okruh kríží. Mužete se zde také podívat na ostatní památky, navštívit jeden ze zdejších vinných sklípku, anebo pokraeovat v trase a nechat si "nico na pozdiji", jeąti jednou tudy trasa povede. Abyste projeli celý okruh odbocte na návsi u lisu vlevo. Poibližne jeden kilometr od této odbocky dorazíte k poutnímu místu Rybnice a prírodní památce Pod Šibenicním kopcem. Budeme-li pokracovat dál, tak dojedeme k vodní nádrži Kréty, zde se mužete obcerstvit u penzionu. Následne vede trasa krásným údolím rícky Krepicky, které bylo zarazeno do Natury 2000. Touto cestou dojedete po prekonání nekoloka brodu až do Višnové. Zde trasa vede kolem cyklopenzionu (sauna, ubytování) a hospody U Brázdu. Nachází se zde také nekolik zajímavostí. Mužete zde navštívit zámecký park, vetrné kolo nebo nekteré z místních vinarství. Až si vše prohlédnete, mužete pokracovat dál, ceká Vás cesta lesem kolem hájovny Pustý zámek, až dojedete k zemedelskému areálu Karolín. Zde najedete na asfaltovou komunikaci, po které dojedete až do obce Džbánice. Pokud se chcete podívat do centra této obce, musíte sjet z cyklotrasy, která pokracuje do obce Trstenice. V této obci se mužete obcerstvit v místní hospode. Nachází se zde také napríklad Kostel Povýšení sv. kríže nebo koupalište, ve kterém se mužete osvežit.

Cyklookruh dále pokracuje do Horních Dunajovic, do kterých prijedete sklepní ulickou a dojedete až k lisu, u kterého už jste jednou byli. Zde se vydáte doleva, kde trasa vede kolem vodní tvrze a vinaoství Líbal, které mužete navštívit. U vinarství pokracujte doleva po asfaltové komunikaci, kolem vinohradu (viniení trat Stará hora), až do Domcic (cást Horních Dunajovic) a následne další sklepní ulickou, ve které se mužete ochladit ve sklepe u Rytíru. Po asfaltové komunikaci pokracuje trasa kolem udržovaných parku do Želetic. Hned na první križovatce odbocíte vpravo a po výjezdu krátkého, avšak prudšího kopce sjedete do obce Žerotice. V obci projedete serpentinou kolem zríceniny hradu a u hospody odbocíte vlevo. V obci Žerotice se také nachází Fara a Farní kostel zasvecený sv. Martinu. Po odbocení prejedete most a dojedete k obci Kyjovice, kde se dáte doprava. Cesta, na kterou najedete, Vás dovede k Louckému mlýnu, kolem kterého pokracujte dál až k silnici, na které se dáte vlevo a dovede Vás do obce Tvorihráz. Obec projedete kolem dvora Dominikánu vlevo a poed mostem odbocíte doprava kolem místní hospody. Za obcí pokracuje trasa polní cestou údolím reky Jevišovky, po které dojedete kolem skal do obce Výrovice. Zde Vás ceká nejvetší stoupání na okruhu. Mužete se na nej však posilnit v místní hospudce, která je hned na zacátku stoupání. Po vystoupání kopce vede trasa vpravo. Vlevo je poslední památka okruhu a to prírodní památka Výrovické kopce - Natura 2000. Když se dáte vpravo, tak se prudkým sjezdem dostanete zpet do campu Výr, ze kterého jste okruh zahájili.